PRIVACYBELEID

Privacybeleid

2Refocus Coaching & Training (2Refocus) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement wordt een overzicht gegeven van de verwerking van persoonsgegevens door 2Refocus.Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven die iets over een natuurlijk persoon zegt, bijvoorbeeld een naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, leeftijd etc. Maar ook foto’s of video’s kunnen worden gezien als persoonsgegevens. Op het moment dat andere deze persoonsgegevens van je vragen of opslaan, moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan.Van wie verwerkt 2Refocus persoonsgegevens?

2Refocus verwerkt persoonsgegevens van verschillende personen met wie we direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Hier vallen onder andere onder:

• Abonnementhouders van het 2Refocus

• Deelnemers aan activiteiten van of door 2Refocus georganiseerd

• Bezoekers, die worden vastgelegd door de bewakingscamera’s

• Personen die interesse tonen in een abonnement/deelnemer activiteit bij het 2Refocus

• Medewerkers, stagiaires en mensen vanuit een dagbestedingWaarvoor verwerkt 2Refocus persoonsgegevens?

Als u wil deelnemen aan een (klim)activiteit of een abonnementhouder wilt worden van 2Refocus of een andere relatie hebt met het 2Refocus, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunt u op een juiste wijze ingeschreven worden als lid/deelnemer. Daarnaast zijn deze gegevens nodig voor praktische zaken, zoals administratieve processen. Met de gegevens kunnen we u zo goed mogelijk van dienst zijn. Zo kunnen we de gegevens gebruiken om u te informeren over bepaalde zaken met betrekking tot een lidmaatschap/activiteit of iets dergelijks. Daarnaast vergemakkelijkt het invullen van uw gegevens bij het stellen van een vraag de hulp die we u kunnen bieden. Daarnaast kunnen de gegevens ook gebruikt medewerkers met inloggegevens en wachtwoorden. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden. Website De website van 2Refocus verzamelt data over website bezoeken. Dit is geen persoonlijke informatie over de bezoeker, enkel de aantallen om dit te registreren. Er zijn cookies op de website geïnstalleerd. De website is beveiligd via een https-protocol, waardoor de gegevens versleuteld worden verzonden. Het zou dus voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je deelnemers activiteiten bewaren wij zorgvuldig in ons online-systeem Virtuagym. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Voor zover fiscaal verplicht, worden de gegevens na de bewaartijd van 7 jaar verwijderd/gewist.Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het 2Refocus gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Procedure melden van datalekken Van een datalek is sprake wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem.


Plan van aanpak bij een datalek:

• Wanneer een datalek wordt geconstateerd dient dit direct bij de directeur gemeld te worden.

• De directeur informeert ons ICT bedrijf, die onze computers en systeem beveiligd, en de marketing-communicatiemedewerkster (MC).

• Het ICT bedrijf onderzoekt wat er gelekt is en in overleg met directeur, Trainin B.V. wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor de personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn.

Waarbij uitgezocht wordt:

• de aard van de inbreuk;

• de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;

• de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;

• een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens;

• de maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen.

• De directeur doet, zo nodig, de melding bij de Autoriteit


Persoonsgegevens Privacy rechten van personen

Als persoon worden jouw gegevens opgeslagen. Dit gaat samen met enkele rechten. De belangrijkste hiervan zijn het recht om een verzoek te kunnen doen dat jouw gegevens gewist worden uit het systeem. Daarnaast is er het recht om eigen persoonlijke gegevens op te vragen. Hiervoor zal er dus een verzoek moeten worden gedaan bij het 2Refocus.Wijzigingen privacy beleid

2Refocus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Je kunt dit privacy beleid raadplegen via de website: www.2refocus.nl Bij het invullen van formulieren wordt altijd verwezen naar dit privacy statement. Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@2refocus.nl


Versie: Oktober 2020
Disclaimer


Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg en aandacht die wordt besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 2Refocus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en voor schade ten gevolge van het gebruik van deze website, het gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

2Refocus behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of te wijzigen.Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht c.q. copyright van de op deze website gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij 2Refocus, tenzij anders vermeld in de informatie zelf. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van 2Refocus is het niet toegestaan om enige informatie of gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.Links

Deze website bevat links naar andere websites. 2Refocus is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.


Ons site-adres is: https://2refocus.nl.


2REFOCUS

KLAAR OM VAN START TE GAAN?

HEB JE NOG VRAGEN? STUUR ONS EEN WHATSAPP!

CONTACT

2Refocus Coaching & Training

Teteringsedijk 297, 4817ME

Breda


KVK: 68855788

BTW-ID: NL002311703B82


© Copyright 2017 – 2023 | 2REFOCUS | All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Privacybeleid